timing zupcasti head

TIPOVI ZUPČASTIH KAIŠEVA

Univerzalan kaiš za automatizaciju i manipulaciju materijala za opremu, uglavnom za linijske i transportne potrebe.

Kaiš za transport pri velikom zatezanju, pozicioniranju i primeni u prenosu snage.

Kaiš koji može da se koristi u mnogim sektorima industrije, od veoma lakih operacija do visoko performansne primene kao što je pogon, transport kao i pozicioniranje kaiša.

NOVO U PONUDI! PROIZVEDENO U VULKAN COMMERCE!

NOVO! PROIZVEDENO U VULKAN COMMERCE! PROIZVODNJA SVIH VRSTA PROCESNIH KAIŠEVA U POGONU VULKAN COMMERCE!

» Zupčasti kaiševi su elemensti prenosa snage koji mehanički prenose sile bez proklizavanja

» U intrenacionalnim standardima izraz   ” sinhroničan kaiš” se koristi, ali u tehničkoj literaturi izraz ” timing kaiš ” se široko koristi.

» U mnogim zemljama izraz ” zupčasti kaiš ” se često koristi.
» Zupčasti kaiš je kaiš koji ima zupčasti profil na jednoj ili obe strane i izvršava radnju koja se ponavalja i koja je sinhronizovana.