head-transportne-trake

Tipovi transportnih traka se određuju  u skladu sa granom privrede, tipom procesne opreme i vrstom proizvoda koji se transportuje.

Transportne trake u našem standardnom programu se izrađuju sa jednim, dva ili tri platna, I njihove debljine se kreću od 0,6 mm do 7 mm .

TIPOVI SASTAVA TRANSPORTNIH TRAKA

Sastav sa preklopom platana

Prstasti čeoni sastav

Prstasti čeoni sastav sa preklopom


 Transportne trake su u svojoj važnoj ulozi u proizvodji i industriji, mogu grubo podeliti na: Transportne i Procesne transportne trake .

Namenjene su za horizontalni, vertikalni i usponski transport.

Tipovi transportnih traka se određuju  u skladu sa granom privrede, tipom procesne opreme i vrstom proizvoda koji se transportuje.

Transportne trake u našem standardnom programu se izrađuju sa jednim, dva ili tri platna, I njihove debljine se kreću od 0,6 mm do 7 mm .


NEKI OD STANDARDNIH DEZENA TRANSPORTNIH TRAKA

NADOGRADNJA LOPATICA/PROFILA NA TRANSPORTNE TRAKE

Nadogradnja: u zavisnosti od tipa transportera i proizvoda koji se transportuju, nadograđuju se različiti tipovi vođica i profila mašinski toplom vulkanizacijom na transportne trake u pogonu “Vulkan Commerce”.

Profili izrađeni od PVC , PU , Amtel i Peflex materijala (6×4,8×5,10×6,13×8,17×11,22×14,10×10, 15×15)

Lopatice izređene od PVC , PU , Amtel i Peflex materijala (H20,30,40,50,60,75 mm) na samu traku

Kasetaste trake izrađene od PVC i Poliuretanskog materijala sa valovitim zidom postavljenim na obe strane trake mašinski toplom vulkanizacijom, sa visinom od 20,30,40,50,60,80,100 i 120 mm

MOGUĆE NADOGRADNJE


TIPOVI TRANSPORTNIH TRAKA

Noseći nanos trake: izrađuje se od različitih materijala (Fabric, Nonex, Flexam, Ropanyl, Ropanol,Ropan,Teflon, Butyl, Silam) u zavisnoti od vrste robe koja se transportuje.
—Standardne širine do 2000 mm (za određene tipove moguća proizvodna širina 3000 mm).
—Standardi : Svi tipovi traka poseduju originalne tehničke podatke sa svim međunarodnim standardima.
TEHNIČKI PODACI TRANSPORTNIH TRAKA

primena transportnih traka

PRIMENA TRANSPORTNIH TRAKA U KONDITORSKOJ INDUSTRIJI

DETALJNIJE

PRIMENA TRANSPORTNIH TRAKA U PEKARSKOJ INDUSTRIJI

DETALJNIJE

PRIMENA TRANSPORTNIH TRAKA U PROIZVODNJI KEKSA

DETALJNIJE

PRIMENA TRANSPORTNIH TRAKA NA AERODROMIMA

DETALJNIJE

PRIMENA TRANSPORTNIH TRAKA U LOGISTICI

DETALJNIJE

PRIMENA TRANSPORTNIH TRAKA U DUVANSKOJ INDUSTRIJI

DETALJNIJE