gumene transportne trake

U našem programu Gumenih Traka, možete pronaći elevatorske ili transportne trake sa 2,3 ili 4 platna , koje prema Vašem zahtevu krojimo na željenu dimenziju i sastavljamo ( u presi toplom vulkanizacijom , na hladno dvokomonentnim lepilima ili sa mehaničkim spojnicama) Pored gumenih traka, takođe nudimo i elevatorske kofice ( plastične, metalne-varene), vijke za kofice ( u kompletu sa samoosiguravajućom navrtkom, i kupastom podloškom), kao i uslugu bušenja elevatorskih traka prema zahtevu

Široku primenu pronalaze u transportu energenata, kamena, sirovine, otpada i drugo.

Karakteristike:

• N – normalnog kvaliteta
• G – Uljno otporne
• K – Antistatične
• X – Anti-abrazivne
Konstrukcija: EP platna: 100, 125, 150, 160, 250, 315, a sve u zavisnosti od namene i stepena opterećenja transporta.
Proizvodne širine: po zahtevu kupca ( uglavnom od  500 – 1400 mm)
Sastavljanje:
• U presi toplom vulkanizacijom (za prosečan sastav B-800 mm, potrebno vreme spajanja  4-5 sati, u zavisnosti gde se transporter nalazi. Nakon vulkanizacije, traka se može španovati i pustiti u rad.
• Na hladno dvokomponentnim lepilima (za prosečan sastav B-800 mm, potrebno vreme spajanja  4-5 sati, u zavisnosti gde se transporter nalazi.Traku moguće španovati i pustiti u rad tek nakon minimalno 12 sati.
•Mehaničkim spojnicama: za prosečan sastav B-800 mm, potrebno vreme spajanja 30-45 min, u zavisnosti gde se transporter nalazi
Pored gumenih traka, takođe nudimo i elevatorske kofice ( plastične, metalne-varene), vijke za kofice ( u kompletu sa samoosiguravajućom navrtkom, i kupastom podloškom), kao i uslugu bušenja elevatorskih traka prema zahtevu.