head modularne trake

Prateći svetske trendove i zahteve mnogobrojnih korisnika , Ammeraal beltech je pored svoje široke palete transportnih traka, uveo u svoj program i novi tip transportnih traka: MODULARNE  TRANSPORTNE TRAKE (Segmentne transportne trake)

Ovaj tip transportnih traka se razlikuje u odnosu na standardne transportne trake u tome što je sama traka izrađena iz segmenata (modula ) koji omogućavaju veoma lak i brz način sastava , kao i zamenuoštećenih delova sa minimalnim vremenskim zastojem radi sanacije istih. Modularne transportne trake se pogone pomoću zupčanika koji su užlebljeni u samu traku, što ujedno predstavlja i odličan način za stabilizaciju same trake.

Sa veoma velikim brojem dezena , oblika i materijala, sa ovim tipom transportnih traka Ammeraal Beltech zajedno sa Vulkan Commercom može da odgovori na sve zahteve i uslove koji se nalaze baš u Vašoj proizvodnji.

PRIMENA MODULARNIH TRANSPORTNIH TRAKA U INDUSTRIJI